VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kontakter
Projekt - Program Millennium Option 1

Vi representerar 49 kommuner i Program Millennium Option 1

Mejla oss gärna på millenniumkommun@vastkom.se om du har frågor.

 

Ann-Charlotte Järnström

Kristina Lännergren

Projektansvarig | Direktör VästKom

Tel. 0730-23 20 30

Ann-Charlotte Järnström

Ann-Charlotte Nyrén

Huvudprojektledare

Tel. 0737-12 27 44

Ann-Charlotte Järnström

Martina Berglin

Administratör

Tel. 072-333 91 94

Ann-Charlotte Järnström

Johanna Hansson

Kommunikatör

Tel. 073-901 60 15

Ann-Charlotte Järnström

Anna Lindelöf

Delprojektledare | Införandeansvarig för Elevhälsan och Förskolan

Tel. 073-037 53 38

Ann-Charlotte Järnström

Isaac Keren

Delprojektledare Juridik | Teknik | IT

Tel. 076-131 61 14

Ann-Charlotte Järnström

Annelie Amigelius

Delprojektledare Utbildning

Tel. 073-536 40 94

Ann-Charlotte Järnström

Börjar 12 augusti

Delprojektledare | Införande ansvarig Kommunal primärvård

Tel.

E-post:

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se