VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kontakter
Projekt - Program Millennium Option 1

Vi representerar 49 kommuner i Program Millennium Option 1

Mejla oss gärna på millenniumkommun@vastkom.se om du har frågor.

 

Ann-Charlotte Järnström

Håkan Sundberg

Projektansvarig | Tf. Direktör VästKom

Tel. 076-721 10 53

Ann-Charlotte Järnström

Ann-Charlotte Nyrén

Huvudprojektledare
Införandeansvarig Kommunal primärvård | Bistånd

Tel. 0737-122 744

Ann-Charlotte Järnström

Anna Lindelöf

Delprojektledare Införandeansvarig för Elevhälsan

Tel. 073-037 53 38

Ann-Charlotte Järnström

Johanna Hansson

Administratör Back-office

Tel. 0739-016 015

Ann-Charlotte Järnström

Isaac Keren

Delprojektledare Juridik | Teknik | IT

Tel. 076-131 61 14

Ann-Charlotte Järnström

Annelie Amigelius

Delprojektledare Utbildning

Tel. 073-536 40 94

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se