VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Bättre hälsa med digitalisering av vården i Västra Götaland

Projekt Program Millennium - länk till sida Öppnas i nytt fönster.

Det ska bli lättare för dig som invånare att ha koll på din egen hälsa.

Samtidigt kommer vården, skolan och socialtjänsten jobba mer lika för att enklare se mönster och hitta sätt att förebygga ohälsa. Detta är målbilden för "Framtidens vårdinformationsmiljö", som under nu 2023 har bytt namn.

"-Vi vill att vården ska upplevas sömlös. Förändrade arbetssätt ska också skapa en god arbetsmiljö och låta våra medarbetare jobba med det de är bäst på; vård- och omsorg", säger Maria Jonsson, förvaltningschef vård- och äldreförvaltningen Borås Stad.

Program Millennium representerar utrullningen av det nya systemstödet medan Hälso- och sjukvårdens digitalisering pekar på den reformering av vården som krävs för att ge invånaren en sammanhållen vård.

Detta är ett unikt samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata vårdgivare och länets 49 kommuner med syfte att kunna följa invånarens hälsoinformation i realtid, dela data och därmed ta bättre beslut.

Gemensamma arbetssätt

Du som patient, elev eller invånare ska inte behöva bekymra dig om vilken huvudman som ger vården eller det förebyggande hälsoarbetet. Digitaliseringen är ett viktigt redskap för att förenkla samarbetet mellan vårdgivarna.

För att du som invånare i länet ska möta en god och sammanhållen vård, behöver länets vårdgivare samarbeta.

I den bästa av världar skulle samarbetet ske på nationell nivå och det pågår initiativ men det är komplex att få ihop alla delar i en större helhet. Idag finns kommungemensamma samarbeten samt samarbeten mellan kommuner och Västra Götalandsregionen, VGR.

Dela data i realtid

Grundidén handlar om att skapa enklare och mer tillgänglig vård för patienten och invånaren. Vårdgivarna kan dela information med varandra, patienten och olika professioner.

En viktig utveckling för ökad patientsäkerhet.

Mer jämlik vård

Standardiserade arbetsprocesser gör vården mer jämlik och patientsäker. Ny teknik och nya arbetssätt frigör tid för arbete som gynnar patienten.

Genom samarbete levereras den bästa, mest utvecklade standarden från vården i sin helhet.

Du förtjänar en sömlös vård

Allt fler invånare vill vara delaktiga i sin vård, de vill kunna styra sina vårdkontakter för att få vardagen att fungera.

Människor bryr sig i allt högre grad om sin hälsa.

Senast publicerad