VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

 • En digital konferens om God och nära vård

  Vi bjuder in kommunerna till en digital konferens om God och nära vård samt nuläge kring revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet, med fokus på primärvårdsuppdraget.Vi har bokat upp fyra 2-timmars ti...
  Läs mer

 • Ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
  I februari antogs en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland som gäller tio år framåt. Den visar behovet av att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle....
  Läs mer

 • Kunskapsstyrning i samverkan inom psykisk hälsa
  Inom ramen för kunskapsstyrning i samverkan och det interimistiska kunskapsråd som startats har tjänstepersoner från kommunsidan utsetts för att ingå i arbetsgrupper inom programområdet psykisk hälsa.
  Läs mer

 • Riktlinje om liggande transporter, gällande patienter som vårdas i livets slut

  Riktlinje om liggande sjuktransporter mellan kommunala adresser, gällande för patienter som vårdas i livets slut, för Västra Götalandsregionen och kommunerna inom Västra Götalands län.
  Läs mer

 • Kunskapstyrning i samverkan
  Läs mer

 • Information till förskola, skola och högre utbildning
  Läs mer

 • Resursfordon för hemtransport av brukare i dagverksamhet som uppvisar symptom under vistelse i verksamheten
  Resenärer som uppvisar symptom kan och ska inte resa med den särskilda kollektivtrafiken, detta för att minimera risken för smittspridning till andra som är i behov av dag- och omsorgsresor, färdtjäns...
  Läs mer

 • Egentester av medarbetare som misstänker smitta av Covid-19 utökas till medarbetare inom samhällsviktig verksamhet inom kommunal verksamhet (Prioritering 3)
  Bakgrund Egentest på luftvägsinfekterade medarbetare kan göras för att säkerställa om man har Covid-19 eller inte. Egentest är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef. Egentes...
  Läs mer

 • Med anledning av Corona-viruset och samverkan mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen
  I Västra Götaland har vi sedan länge en etablerad samverkansstruktur mellan kommunerna och VGR.Detta har bidragit till att vi snabbt och effektivt har kunnat ta tag och samarbeta kring viktiga frågor ...
  Läs mer

 • Egentest för medarbetare som utför kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst
  Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett egentest för Covid-19 som nu är på väg till kommunerna i Västra Götaland. Kommunerna får nu successivt möjlighet att låta medarbetare inom vård och om...
  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad