VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Inbjudan till Dialogmöte 22 januari 2024

Uppföljande dialog och förankring med förslag på hur vi går vidare.

Under hösten 2023 har dialoger genomförts i samtliga kommunalförbundsområden. Fokus har dels varit dialog kring ny avtalsform för framtida hälso- och sjukvårdsavtal och lagreglerade överenskommelser. Dels har inledande dialoger förts kring kommunal primärvård med syfte att nå en kommungemensam inriktning kring kommunernas primärvårdsuppdrag som stöd för samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Målgrupp: Chefer och ledare inom kommunens vård, omsorg, hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se