VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekommenderad ersättning för Kommunal primärvård för 2024

Beloppet för ersättning för 2024 är satt till 828:-/timma för kommunal primärvård i annan kommun.

Ärendet
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa ersättningsnivå för kommunal primärvård som utförs av annan kommun än hemkommunen.

Kommunal primärvård
För sjukvård som utgår ifrån beslut av sjuksköterska och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller fysioterapeut, rekommenderas kommunerna att under 2024 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2024 satt till 828 kr/timma.

LÄNK till sidan för Kommunal primärvård i annan kommun

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se