VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

 • Information och status uppgradering SITHS-eID för kommunerna i Västra Götaland


  Status SITHS e-ID per kommun 2020-03-23 Ett nationellt arbete pågår för att uppgradera från SITHS till SITHS e-ID. Detta är ett generationsskifte vilket vi genomfört tidigare så sent som 2015 då samtliga certifikat byttes ut på våra SITHS-kort. Skillnaden denna gång är att det inte kommer ske något utskick direkt till varje person utan re...

 • Möjlighet att etablera eget utgivningskontor


  Vi vill gärna göra er uppmärksamma på möjligheten att kunna etablera egna utgivningskontor i den gemensamma utgivningsorganisationen för eTjänstekort (SITHS-kort). För att minska resande krävs fler utgivningsplatser i Västra Götaland och vi står redo att utbilda och stötta nya kontor för att öka til...

 • Inställd! Uppgradering av Elvis Lördag 21 mars


  Detta påverkar integrationen med SAMSA

 • Åtgärder vidtas i utgivningen gällande Covid-19


  För att fortsatt erbjuda alla verksamheter tillgång till eTjänstekort och SITHS-certifikat och samtidigt skydda personal och ID-administratörer har åtgärder tagits fram utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • GITS on Tour forsätter 2020


  Kom och träffa GITS och dess medarbetare. Vi kommer under 2020 fortsätta med våra möten runt om i Västra Götaland för att möjliggöra närmare dialog och utbyte för att öka samverkan.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se