VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

 • Information och status uppgradering SITHS-eID för kommunerna i Västra Götaland
  Status SITHS e-ID per kommun 2020-03-23 Ett nationellt arbete pågår för att uppgradera från SITHS till SITHS e-ID. Detta är ett generationsskifte vilket vi genomfört tidigare så sent som 2015 då samtliga certifikat byttes ut på våra SITHS-kort. Skillnaden denna gång är att det inte kommer ske något utskick direkt till varje person utan re...

 • Möjlighet att etablera eget utgivningskontor
  Vi vill gärna göra er uppmärksamma på möjligheten att kunna etablera egna utgivningskontor i den gemensamma utgivningsorganisationen för eTjänstekort (SITHS-kort). För att minska resande krävs fler utgivningsplatser i Västra Götaland och vi står redo att utbilda och stötta nya kontor för att öka til...

 • Stöd i användning av Skype
  Under rådande omständigheter får vi mötas på nya sätt. Vi har haft distansmötesteknik länge och mycket bra information finns att tillgå. Vi vill därför uppmärksamma er på information som kan stödja er vid genomförande av distanmöte

 • Kommunfullmäktige - digitala möten
  Vilka möten får och kan genomföras via digitala möten? Hur gör jag när jag ska ansluta till ett möte? Det är många frågor som ställs nu när digitala möten inte bara kan komplettera befintliga, utan i flera fall blir digitala möten en förutsättning för att möten ska kunna genomföras.

 • Med anledning av Corona-viruset och samverkan mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen
  VästKom följer händelseutvecklingen noga och vi står i ständig kontakt med Hälso- och sjukvårdsdirektören på VGR.

 • Inställd! Uppgradering av Elvis Lördag 21 mars
  Detta påverkar integrationen med SAMSA

 • Åtgärder vidtas i utgivningen gällande Covid-19
  För att fortsatt erbjuda alla verksamheter tillgång till eTjänstekort och SITHS-certifikat och samtidigt skydda personal och ID-administratörer har åtgärder tagits fram utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Gemensam färdplan för Nära vård
  Kommunerna och Västra Götalandsregionen tar fram en gemensam färdplan för Nära vård.Just nu pågår arbetet med att ta fram en gemensam målbild, identifiera prioriterade målområden, ta fram en tidplan fram till 2030 och ta fram förslag till gemensam uppföljning och analys.

 • GITS on Tour forsätter 2020
  Kom och träffa GITS och dess medarbetare. Vi kommer under 2020 fortsätta med våra möten runt om i Västra Götaland för att möjliggöra närmare dialog och utbyte för att öka samverkan.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad