VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

 • Information och status uppgradering SITHS-eID för kommunerna i Västra Götaland
  Status SITHS e-ID per kommun 2020-03-23 Ett nationellt arbete pågår för att uppgradera från SITHS till SITHS e-ID. Detta är ett generationsskifte vilket vi genomfört tidigare så sent som 2015 då samtliga certifikat byttes ut på våra SITHS-kort. Skillnaden denna gång är att det inte kommer ske något utskick direkt till varje person utan re...

 • Möjlighet att etablera eget utgivningskontor
  Vi vill gärna göra er uppmärksamma på möjligheten att kunna etablera egna utgivningskontor i den gemensamma utgivningsorganisationen för eTjänstekort (SITHS-kort). För att minska resande krävs fler utgivningsplatser i Västra Götaland och vi står redo att utbilda och stötta nya kontor för att öka til...

 • Kommunfullmäktige - digitala möten
  Vilka möten får och kan genomföras via digitala möten? Hur gör jag när jag ska ansluta till ett möte? Det är många frågor som ställs nu när digitala möten inte bara kan komplettera befintliga, utan i flera fall blir digitala möten en förutsättning för att möten ska kunna genomföras.

 • Inställd! Uppgradering av Elvis Lördag 21 mars
  Detta påverkar integrationen med SAMSA

 • Åtgärder vidtas i utgivningen gällande Covid-19
  För att fortsatt erbjuda alla verksamheter tillgång till eTjänstekort och SITHS-certifikat och samtidigt skydda personal och ID-administratörer har åtgärder tagits fram utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • GITS on Tour forsätter 2020
  Kom och träffa GITS och dess medarbetare. Vi kommer under 2020 fortsätta med våra möten runt om i Västra Götaland för att möjliggöra närmare dialog och utbyte för att öka samverkan.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad