Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Möjlighet att etablera eget utgivningskontor

Vi vill gärna göra er uppmärksamma på möjligheten att kunna etablera egna utgivningskontor i den gemensamma utgivningsorganisationen för eTjänstekort (SITHS-kort). För att minska resande krävs fler utgivningsplatser i Västra Götaland och vi står redo att utbilda och stötta nya kontor för att öka tillgänglighet och minska resande framförallt i dessa tider.

Vid intresse eller önskan om att få veta mer kontakta etjanstekort@vgregion.se

Etablera eget utgivningskontor

Inom VGR och de 49 kommunerna finns möjlighet att etablera eget utgivningskontor för att ge ut eTjänstekort. Idag har vi lika många utgivningskontor i kommunal som regional regi. För att etablera ett utgivningskontor krävs genomförd utbildning i utgivningsprocess, identifiering och systemstöd. Det är även av vikt att samtliga organisationer inom gemensam utgivning hanteras av utgivningskontoret och har öppet 2 timmar varannan arbetsdag för tydlighet för samtliga när kontoret kan nås. I det fall inga bokningar finns så kan ansvariga administratörer hantera andra uppgifter. Till sitt stöd får ni då

  • Utbildning på plats hos er
  • Central support och förstärkt stöd initialt för att komma igång
  • Tillgång till och stöd i bokningssystem samt administrationsgränssnitt

Vi ser fram emot er kontakt för att förklara mer. Fullständig information rörande etablering av eget utgivningskontor hittas här.


Beställ reservkort som komplement till distansutgivning

Varje organisation har möjlighet att beställa hem reservkort. Dessa fungerar som ordinarie kort även om de för närvarande håller en lägre tillitsnivå pga den enklare utgivningsprocessen. Reservkorten ges ut i den egna organisationen av utsedda administratörer och certifikat läggs på genom central supportfunktion i TjänsteID-service. Reservkortsbeställning i bunt gör du genom formulär som du hittar här.


Uppgradering från SITHS till SITHS e-ID

Slutligen vill vi påminna om att, trots rådande omständigheter, fortsätta med uppgraderingen av befintliga SITHS-kort till SITHS e-ID. Ta gärna del av information om vad som krävs och hur ni gör för att uppgradera kort på följande sida.

www.gitsvg.se/etjanstekort/uppgradera

Tänk på att informationen måste spridas till berörda i egen organisation då inga massutskick kommer gå ut. Vi behöver ert stöd att informera och få igång uppgraderingen i er egen organisation.

Har ni inte gjort nödvändiga tekniska förberedelser så finns information om vad som krävs, såsom tillägg av tillit till nytt rotcertifikat samt uppgradering av NetID här.


Vi ser fram emot att höra från er och ser samverkan som en möjlighet att komma igenom krisen vi just nu befinner oss i.

Vänligen
/GITS-gänget


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131