Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Information och status uppgradering SITHS-eID för kommunerna i Västra Götaland

Ett nationellt arbete pågår för att uppgradera från SITHS till SITHS e-ID. Detta är ett generationsskifte vilket vi genomfört tidigare så sent som 2015 då samtliga certifikat byttes ut på våra SITHS-kort. Skillnaden denna gång är att det inte kommer ske något utskick direkt till varje person utan respektive organisaton ansvarar för sin information för att nå sina användare.

För att kunna påbörja uppgradering för användare är det viktigt att nödvändiga förberedelser är gjorda såsom t.ex. tillagd tillit till nytt rootcertifikat och säkerställande av korrekt version av NetID. Information om nödvändiga åtgärder finns samlat här.

Därefter är det viktigt att användarna påbörjar uppgradering av sina certifkat så att vi hinner med samtliga i god tid under året. Uppgraderingen gäller samtliga ordinarie SITHS-kort som är utfärdade innan 2020-02-04. Alla kort som beställts efter detta datum innehåller redan de nya certifikaten. Skillnaden syns genom att de nya korten är lite grönaktiga.

Vi bjuder nu in till två dialogmöten för att informera respektive kommuns ansvariga för uppgradering eller eTjänstekort/SITHS-kort. Information kommer ges om förutsättningar, konsekvenser om ingen uppgradering sker och möjligt informationsmaterial att använda i den egna organisationen.

Dialogmöten via skype

  • 2 april 11:00 - 12:00
  • 14 april 13:00 - 14:00

Frågor kan även ställas direkt till vår funktionsbrevlåda etjanstekort@vgregion.se


Nedan ser ni status för kortuppgradering per kommun från utdrag den 23 mars 2020.

Status SITHS e-ID per kommun 2020-03-23

Status SITHS e-ID per kommun 2020-03-23

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131