Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Samordnad hälsa vård och omsorg

Vårdsamverkansområden i Västra Götaland Vårdsamverkan Fyrbodal Vårdsamverkan Göteborgsområdet Vårdsamverkan Skaraborg Vårdsamverkan Södra Älvsborg Vårdsamverkan SIMBA Vårdsamverkan SAMLA

Samverkan vid in- och utskrivning

Samverkan vid utskrivning är den lag som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Processen inkluderar även erbjudande om samt upprättande av Samordnad individuell plan, SIP. Läs mer under rubriken SIP nedan.

Lagen ska främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser. Lagen ska också främja utskrivning så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att en person är utskrivningsklar och inte längre har behov av slutenvårdens resurser.

Utifrån lagen (2017:612 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.), som trädde i kraft 1 januari 2018 har Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner kommit överens om en riktlinje för in- och utskrivningsprocessen och hur betalningsansvaret ska regleras i länet.

Processen innebär att företrädare för hälso- och sjukvård samt omsorg inom kommun, sjukhus och primärvård, tillsammans med patient och dennes närstående, planerar för fortsatt vård- och omsorg efter utskrivning från sjukhus. Syftet med samordnad vård- och omsorgsplanering är att ge bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde.

Läs mer via relaterad information i vänstermenyn samt på Vårdsamverkan Västra Götalands hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SIP

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas enligt HSL (16 kap. 4 §) och SoL (2 kap. 7 §) för personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen ska upprättas om kommunen eller Västra Götalandsregionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas.
Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den enskilde, om hen efter hemgång från slutenvård behöver insatser från både kommunen och regionen i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Information om SIP

I Västra Götaland finns sedan 1 januari 2021 "Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." där skolan jämställs som part i arbete med SIP.

Information för nya användare av SIP i SAMSA IT-tjänst finns på sidan med SIP information.

Nyhetsutskick

För att få nyheter från GITS operativ förvaltning såsom driftstörningar med mera kan ni prenumerera på nyheter: Prenumerera på nyheter

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131