Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utbildning

Här finns utbildningsmaterial för Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, SIP i SAMSA samt IT-tjänsten SAMSA .

Utbildningsmaterialet utgår från överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner om riktlinje för in- och utskrivningsprocessen samt hur betalningsansvaret ska regleras i länet. Överenskommelsen utgår från lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) som trädde i kraft 1 januari 2018.

Verksamheterna inom varje delregionalt vårdsamverkansområde anordnar utbildningar för användare/personal. Information finns hos respektive part eller delregional vårdsamverkans hemsida.

Här finns information om utbildningar i SAMSA i Lärportalen: Lärportalen SAMSA

I regionkalendern finns vissa utbildningar inlagda: Regionkalendern sökning på SAMSA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ovanstående utbildningar rekommenderas i första hand.

Utbildningar i SAMSA IT-tjänst kan även erhållas till självkostnadspris av extern leverantör. Kontakta GITS Operativ förvaltning  för information info.samsa@vgregion.se

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131