VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VästKom kansli

VästKom hyr lokaler av Göteborgs Regionen där vi har flexibla kontorsytor för en stunds administrativt arbete eller möten. De flesta är placerade i Göteborg, men vi har även medarbetare som har sin placering ute i sina kommuner i Västra Götaland.

För ett besök hos oss, anmäler du dig i receptionen på entréplanet!

 

Ledning och administration

Ann-Charlotte Järnström

Kristina Lännergren

Direktör

Tel. 0730-23 20 30

Ann-Charlotte Järnström

Johanna Hansson

VD-assistent | Administratör

Tel. 0739-01 60 15

Ann-Charlotte Järnström

Annika Renström

HR-stöd


Hälso- och sjukvårdsfrågor

Ann-Charlotte Järnström

Malin Swärd Davidsson

Strateg Nära Vård

Tel. 0730-65 33 57

Ann-Charlotte Järnström

Angela Olausson

Strateg Hälso- och sjukvård

Tel. 0730-30 62 42

Ann-Charlotte Järnström

Börjar 17 juni

Strateg Hjälpmedel

Tel.

E-post:


Projekt - Program Millennium Option 1

Ann-Charlotte Järnström

Ann-Charlotte Nyrén

Huvudprojektledare

Tel. 0737-12 27 44

Ann-Charlotte Järnström

Martina Berglin

Administratör

Tel. 072-333 91 94

Ann-Charlotte Järnström

Johanna Hansson

Kommunikatör

Tel. 073-901 60 15

Ann-Charlotte Järnström

Isaac Keren

Delprojektledare Juridik | Teknik | IT

Tel. 076-131 61 14

Ann-Charlotte Järnström

Annelie Amigelius

Delprojektledare Utbildning

Tel. 073-536 40 94

Ann-Charlotte Järnström

Anna Lindelöf

Delprojektledare | Införandeansvarig för Elevhälsan och Förskolan

Tel. 073-037 53 38

Ann-Charlotte Järnström

Börjar 12 augusti

Delprojektledare | Införande ansvarig Kommunal primärvård

Tel.

E-post:

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se