Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nationell patientöversikt (NPÖ) via SAMSA

NPÖ är en tjänst som gör det möjligt för olika vårdgivare att, med patients samtycke, få direktåtkomst till varandras journaluppgifter. De legala förutsättningarna för tjänsten regleras i Patientdatalagen.

En vårdgivare kan vara ansluten såsom producent och/eller konsument. Vid anslutning som producent väljer vårdgivaren att visa egen journalinformation för andra vårdgivare medan konsument innebär att endast läsa annan vårdgivares journalinformation.

NPÖ används i samarbetet mellan kommun, landsting och privata vårdenheter. Du kan nå NPÖ genom ett "uthopp" från SAMSA.

Vad krävs för att få läsa handlingar i NPÖ?

+

För att vårdpersonalen ska få tillgång till information om patienten måste flera juridiska krav vara uppfyllda:

  • Vårdpersonalen är säkert identifierad genom e-legitimation (SITHS)
  • Vårdpersonalen har ett medarbetaruppdrag (HSA - Vård och behandling VoB och Sammanhållen journalföring - SJF) hos vårdgivaren
  • Vårdpersonalen har en patientrelation Powerpoint, 756 kB. (bild 52-53) med patienten och att uppgifterna behövs för att ge en god och säker vård
  • Patienten har gett sitt samtycke Powerpoint, 756 kB. (Bild 54-62) och uppgifterna i NPÖ antas ha betydelse för vården av patienten
  • Patienten har inte spärrat sina uppgifter.

I introduktion till legitimerad personal bör ingå att ta del av patientdatalagen och rutiner om NPÖ. Se även instruktionsfilm om NPÖ på Ineras youtube-sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se även samtycke och informationsplikt

 Vad krävs för att få tillgång till NPÖ?

+

AVTAL MED INERA - Information om avtalet finns på Ineras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

PRIVATA VÅRDGIVARE som har avtal med Västra Götalandsregionen behöver i dagsläget inget avtal. Detta kan dock komma att bli obligatoriskt framöver.

MEDARBETARUPPDRAG - För att nå NPÖ krävs medarbetaruppdrag. Om medarbetaren redan har uppraget krävs ingen ytterligare beställning. Se nedan.

VÅRDGIVARENS ANSVAR - Inom NPÖ används säkerhetstjänsterna Spärr och Logg. Läs mer om tjänsterna Förvalta och använda tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se checklista för åtkomst.

Beställning av medarbetaruppdrag för privata vårdgivare

+

För att nå NPÖ krävs medarbetaruppdraget Vård och behandling - VoB och Sammanhållen journalföring - SJF (samma som Pascal). Om medarbetaren redan har uppraget krävs ingen ytterligare beställning.

För privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen är det respektive vårdenhets verksamhetschef som beställer medarbetaruppdrag i KIV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (katalog i väst) via behörighetsbeställningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. (Se Instruktion till behörighetsbeställningen Powerpoint, 2 MB.)

Om verksamheten saknar behörighet för verksamhetschef görs en beställning via blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Problem med att visa sidan i behörighetsbeställningen

+

Om webbapplikationen som hanterar blanketten inte känner av ditt SITHS kort kan du behöva stänga ner webläsaren (alla öppna fönster) och gå till https://beh.vgregion.se igen.

Om certifikatet inte hittas vid första försöket så måste ofta Internet Explorer startas om för att möjligheten att välja certifikat ska visas igen. Det är inte alls säkert att det räcker med att ladda om sidan genom att trycka på F5 eller Uppdatera.

Du kan testa ditt kort på http://test.siths.se Länk till annan webbplats.. Ser det ut att fungera där så starta om Internet Explorer och öppna sedan Behörighetsblanketten igen.

Frågor

+

Om du har frågor eller eventuellt skulle upptäcka ett fel i behörighetsbeställningen, kontakta VGR IT Service Center på e-post support.vgrit@vgregion.se

Personalen ska informeras om

+

Beställning av medarbetaruppdrag för kommuner

+

Enhetschef ansvarar för bedömning om personal ska få åtkomst till NPÖ Powerpoint, 467 kB.. Hen meddelar huvudadministratör för hälso- och sjukvårdens adresskatalog (HSA) och personen får medarbetaruppdrag NPÖ (VoB och SJF).

Tips och problemlösning

+

Problem att logga in: Du kommer inte in till NPÖ via uthopp från SAMSA. När du klickar på länken får du ett felmeddelande "Du är fortfarande inloggad och du har redan en aktiv session. osv"

Lösning: Webläsaren behöver ha tillåtelse att öppna "Pop-up" fönster för SAMSA. Det gör du genom att lägga till adressen till SAMSA: https://samsa.vgregion.sjunet.org alternativt https://samsa.vgregion.se som betrodd plats i webläsarens säkerhetsinställningar.

Här finns instruktion om hur du gör: NPÖ-ologiskt felmeddelande Pdf, 599 kB, öppnas i nytt fönster.

FRÅGOR OCH SYNPUNKTER


Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131