VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Vårdsamverkan

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå.

Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan och förekomsten av regionala avtal/överenskommelser som förtydligar ansvaret mellan de båda huvudmännen.

VVG – den regionala ledningsstrukturen

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. VVG upprättades den 1 januari 2017 och representanter i VVG utses från de befintliga delregionala vårdsamverkansgrupperna, VästKom samt Västra Götalandsregionens Koncernledning.

VVG hanterar frågor som de delregionala vårdsamverkansgrupperna bedömer som länsfrågor samt frågor som huvudmännen, via VästKom och Koncernkontoret, definierar som länsövergripande samverkansfrågor. Ordförandeskapet i VVG växlar årsvis mellan VästKom och Koncernkontoret.

Samverkan i den nära vården

Strukturerna och strategierna för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna sker i huvudsak delregionalt inom ramen för vårdsamverkan.

I Västra Götaland finns fem vårdsamverkansgrupper där företrädare från kommunerna, primärvården och sjukhusen möts för utveckling av den nära och sammanhållna vården. De fem grupperna utgår från de fem sjukhusområdena och både de offentliga och privata vårdgivarna är inbjudna att delta.

Läs mer om den delregionala vården via samverkansgrupperna:

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084