Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

KONTAKT

Linn Wallér
Funktionsledare GITS
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 070-270 91 47
e-post
:linn.waller@vgregion.se

Postadress:
Gemensam IT Samordningsfunktion (GITS)
Regionens Hus
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

 

DOKUMENTARKIV
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. GITS - Övergripande
2. Samordnad vård- och omsorgsplanering
3. Gemensam utgivningsorganisation SITHS
4. Projekt och uppdrag

GITS - Gemensam IT samordningsfunktion

GITS uppdrag är att samordna funktioner/tjänster vilka gemensamt krävs för en bra och funktionell samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Det är även dessa organisationer som ger GITS dess uppdrag genom SITIVöppnas i nytt fönster (Styrgrupp IT i Väst).

GITS är en självständig och organisationsneutral funktion som värderar behov från VGR och länets 49 kommuner lika. Anställda i funktionen finansieras till 50% av VGR och 50% av länets 49 kommuner och administreras i dagsläget av Koncernkontoret, VGR. Arbetet i funktionen styrs av och leds av en funktionsledare.

GITS befintliga uppdrag

Utöver ovan kan ytterligare projekt och uppdrag ingå och GITS har även en roll inom Hjälpmedelsförsörjninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AKTUELLT

SYNPUNKTER
KONTAKT
Har du synpunkter på sidan eller frågor i stort om Gemensam IT-samordningsfunktion (GITS)? Skicka gärna in dem direkt nedan. Vi är tacksamma för er hjälp!

User informationAdress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Telefon :0702 - 70 91 47

Org Nr: 232 100 0131