VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.

 

Nyheter
 • 2015-08-28
  Tre nya utbildningar på gång!
  Vill du veta mer om eLegitimation eller Gemensam Informationsstruktur inom vård- och omsorg? Nu anordar vi två konferensdagar i oktober som du kan anmäla dig till. Är du intresserad av informationssäkerhet? Boka då 20 oktober preliminärt för då kommer Jeanna Thorslund från SKL.
 • 2015-08-20
  Välkomna till en inspirationsdag i ämnet Continua och vikten av standards
  Invånarna kan bli mera delaktiga i sin vård och omsorg.
  En för alla parter gemensam infrastruktur baserad på gemensamma standards kan vara en viktig förutsättning för att underlätta utvecklingen av nya tjänster och arbetssätt.

 • 2015-08-19
  Resultat från e-arkivutbildningar

  I Juni månad genomfördes tre utbildningsdagar med fokus på dokumenthantering och e-arkiv. Intresset för dessa utbildningar var högt.Vi har nu sammanställt den återkoppling som vi fått genom utvärderingar efter varje tillfälle. Överlag har deltagarna varit mycket positiva till utbildningarna med ett ...
 • 2015-08-10
  Hur effektiva är dina processer? Dela processkartor med andra.
  Under våren och försommaren genomfördes utbildningar i dels "Praktisk processhantering" och dels "E-arkiv från grunden". Vid dessa tillfällen framkom behovet av att kunna dela processkartor med varandra.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084