VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

VästKoms kansli är stängt den 5 juni! Vi är tillbaka den 7 juni.

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.

 

Nyheter
 • 2015-02-24
  Ny handbok från 1 maj 2015 för förskrivning av personliga hjälpmedel
  Ny reviderad handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel är framarbetad inom samverkansorganisationen för hjälpmedel. Handboken kommer gälla från den 1 maj 2015.
 • 2015-02-11
  Barn som anhöriga - Våga fråga!
  Barn som anhöriga är en särskilt utsatt och sårbar grupp. Socialstyrelsen har bedrivit ett utvecklingsarbete tillsammans med landstingen. Detta arbete har bl.a. lett fram till en webbutbildning som även kommunerna kan ha nytta av!
 • 2015-02-06
  Lyckade spridningskonferenser kring eHälsa
  Länets eHälsosamordnarne Vi har nu genomfört två lyckade spridningskonferenser kring eHälsa i Göteborg och Skövde. Totalt närvarade cirka 200 personer. Konferenserna genomsyrades av ett öppet klimat där både goda erfarenheter, men också utmaningar och motgångar diskuterades.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084