VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Kallelser och protokoll

Här är en översikt över de dokument som finns publicerade på vastkom.se.

Dokumenten finns även publicerade på andra sidor på denna webbplats med kompletterande information och hänvisningar till dokumenten.

eSamhället

Socialtjänst och hälso- och sjukvård

Minnesanteckningar från VVG finns på webbplatsen för vårdsamverkan i Västra Götaland.

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084