VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hemsjukvård och hemtjänst

De 49 kommunerna har ansvar för hemsjukvård i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. Vid hemsjukvård i annan kommun finns rekommendationer för ekonomisk ersättning.

Kommunerna har ansvar för att ge hemsjukvård till personer i ordinärt boende inom Västra Götaland, oavsett om personen är kommuninvånare eller inte. Samtliga landsting i landet har ett avtal, det så kallade riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen för sjukvård i annan kommun. VästKom rekommenderar kommunerna att följa detta avtal sinsemellan.

Hemtjänst

Den som beviljats hemtjänst har rätt att få hemtjänsten utförd vid tillfällig vistelse utanför hemkommunen. I dessa fall har vistelsekommunen möjlighet att erhålla ersättning från bosättningskommunen.

Senast publicerad