VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunal primärvård och hemtjänst

De 49 kommunerna har ansvar för kommunal primärvård (hemsjukvård) i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.

Kommunerna har ansvar för att ge kommunal primärvård (hemsjukvård) till personer i ordinärt boende inom Västra Götaland, oavsett om personen är kommuninvånare eller inte. Samtliga landsting i landet har ett avtal, det så kallade riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen för sjukvård i annan kommun.

VästKom rekommenderar kommunerna att följa detta avtal sinsemellan.

Kommunal primärvård (tidigare Hemsjukvård) i annan kommun

Belopp för 2024 tas beslut inom kort, under mars månad.

Hemtjänst i annan kommun

Enligt ett styrelsebeslut 2023-12-12 upphör VästKom med att rekommendera belopp för Hemtjänst i annan kommun.

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se