VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • Verksamhetsplan för VästKom 2021-23

    Länk till VästKom Verksamhetsplan Låt oss presentera VästKoms treåriga Verksamhetsplan som har fokus i vårt uppdrag. Vi har brutit ner våra fokusområden till periodens tre år och kommer under tiden att presentera våra aktiviteter för att nå våra mål.Vårt Uppdrag
    VästKom är en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Väst...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad