VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

 • Allt fler använder Nationell Patientöversikt - NPÖ
  Under året har kommunernas användning av NPÖ ökat med nästan 400% och antalet användare med cirka 100%. NPÖ innebär att kommuner hämtar aktuell information om en patient eller brukare direkt från primärvården eller från sjukhusen.

 • Youtube-film om samordnad vård- och omsorgsplanering via Skype
  Är du nyfiken på hur ni i er kommun kan använda er av Skype för vårdplaneringar på distans ihop med sjukhus och primärvård? Kolla då in den nya filmen om samordnad vård- och omsorgsplanering på Youtube.

 • Även VästKoms styrelse ställde sig bakom nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
  Ännu ett steg är taget i beslutsprocessen kring nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. VästKoms styrelse ställde sig den 6 december bakom förslaget och därmed kan kommunalförbunden rekommendera de 49 kommunerna i länet att ställa sig bakom förslaget.

 • Dialogmöte Framtidens Vårdinformationsmiljö
  För en tid sedan erbjöds kommunerna I Västra Götaland att delta i en upphandling som genomförs inom ramen för "Framtidens vårdinformationsmiljö" av Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att åstadkomma informationsdelning inom vård och omsorg med individen i centrum. Upphandlingen syftar till att k...

 • Det politiska samrådsorganet, SRO,  ställer sig bakom nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
  Den 25 november startade beslutsprocessen hos 50 parter då den politiska  styrgruppen för översynen samt det politiska samrådsorganet, SRO, mellan VästKom och Västra Götalandsregionen ställde sig bakom förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland samt underavtalet Överenskommelse ...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad