VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • Allt fler använder Nationell Patientöversikt - NPÖ
    Under året har kommunernas användning av NPÖ ökat med nästan 400% och antalet användare med cirka 100%. NPÖ innebär att kommuner hämtar aktuell information om en patient eller brukare direkt från primärvården eller från sjukhusen.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad