VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Samverkansområden

VästKoms verksamhet har syftet att biträda de fyra kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland inom områdena:

  • Välfärdsutveckling
  • Digital verksamhetsutveckling
    Verksamhetsutveckling med stöd av IT, oftast kallat för eSamhället eller IT-samverkan
  • Regional utveckling

Information om VästKoms verksamheter hittar du i menyn.

 

Senast publicerad