Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Konceptworkshop för SIP-spelet

I uppdraget att ”Stärka arbetet med SIP i Västra Götaland” genomfördes en mycket lärorik konceptworkshop med IUS Innovation, inför utvecklingen av SIP-spelet.

Äntligen!

Startskottet har nu gått för framtagandet av SIP-spelet!

SIP-spelet kommer genom gamification sprida kunskap om SIP-processen i verksamheterna inom Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna, med syftet att trygga och göra skillnad för invånarna i VG!

SIP-spelet är ett komplement till de andra inlärningssätten som vi kan erbjuda. Genom att använda nya medier kan kunskapsinhämtningen bli mer lättillgänglig och mer lustfylld, utan att budskapet för den skull blir ytligt.

Ett gäng med stor kunskap, erfarenhet och stort engagemang samlades för att under en heldag processa konceptet.

Stort tack för din viktiga insats:

Ann-Charlotte Hjertberg; Vuxenhabiliteringen, VGR

Kay Ericsson, Barn- och ungdomspsykiatrin, Södra Älvsborg, VGR

Jan Nilsson, Vuxenpsykiatrin och SIP-samordnare, Södra Älvsborg, VGR

Catarina Andersson, Socialtjänst, Arbetslivsförvaltningen, Borås kommun

Robin Ahlm, Samordnad Hälsa, vård och omsorg, FVM, E-hälsa Skaraborgs kommunalförbund

Sara Svensson, Stärkt brukarmedverkan, NSPHiG

(Inbjudna var även representanter för Elevhälsa och Primärvård, men fick sent förhinder.)

Ser fram emot fortsättningen!


IUS Innovation

IUS Innovation höll i konceptworkshopen

SIP-processen och Situationsbeskrivning

SIP-processen och Situationsbeskrivning

Viktigt!

Viktigt!


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131