Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Uddevalla kommun först ut att bli producent till NPÖ

Uddevalla kommun är första kommunen i Västra Götaland som kommer att producera (visa) information i Nationell Patientöversikt - NPÖ.

Kommunen har varit konsument (läser information) till NPÖ sedan många år. De använder NPÖ dagligen för att få en helhetsbild av patientens vårdhistorik och kunna erbjuda brukaren en trygg och säker vård. Genom att själv börja producera ser de nu en möjlighet att ytterligare effektivisera informationsöverföringen och minska administrationen.

-Vi ser stor nytta med sammanhållen journalföring för både brukare och personal. Kommunen har aktuell information om brukarens förmågor och behov av stöd, som ger både primärvården och slutenvården bättre överblick och beslutsunderlag. Vi har precis påbörjat arbetet och planerar att vara anslutna i början av 2020 säger Christer Fransson, avdelningschef för hälso och sjukvård.

Fakta om sammanhållen journal
Sedan 2008 finns Patientdatalagen. Den gör det möjligt för vårdgivare att ta del av patientens journaler, oberoende av var patienten söker vård. Det kallas sammanhållen journalföring. Syftet är att enklare kunna få en mer heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov för att snabbt ge god och säker vård. Alla invånare i Sverige finns med i sammanhållen journalföring.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131