Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv


 • Uppdateringen är utförd och klart!
  Uppgradering av SAMSA IT-tjänst måndagen den 28/11 kl16.00-20.00

  Utfört: En uppdatering av SAMSA IT tjänst sker måndagen 28 november mellan klockan 16.00 till 20.00.Vänligen logga ur SAMSA IT-tjänst inför uppgraderingen. Tjänsten är otillgänglig under uppgraderingsarbetet.

 • Utfört: Arbete med VGR-Net
  Måndagen den 17 oktober klockan 19:00 – 20:00 genomförs ett säkerhetshöjande underhållsarbete på VGR-NET. All trafik mot Internet påverkas och kommer att ligga nere under arbetets gång. Även VPN-trafik påverkas.

 • Utfört: Akuta nätverksåtgärder VGR-NET
  Torsdagen den 6 oktober klockan 19:00 - 20:00 genomförs ett säkerhetshöjande underhållsarbete på nätverket VGR-NET.Korta avbrott i internettrafiken kan uppstå under tiden. Även VPN-trafik kan påverkas.För SAMSA användares del betyder det att uthopp till NPÖ och åtkomst via VPN kan störas under kortare perioder. Åtkomst till SAMSA via Sjunet/Kommunikationstorget skall ej påverkas

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131