Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Viktig information - SAMSA ärende SU

Gäller enbart ärenden i SAMSA där Sahlgrenska universitetssjukhuset är en part

Gäller SU: Vid driftsättning av ELVIS 5.2 natten mellan lördag och söndag upptäcktes att inte alla filer i ELVIS lästes över korrekt på de pågående SAMSA ärenden som fanns då. Detta gör att information om omflyttning samt datum för utskrivning inte fungerar från ELVIS till SAMSA på dessa ärenden.

SU kommer därför skicka Administrativt meddelande med information om omflyttning och utskrivning tills problemet är löst.

För Nya patienter som skrivits in under söndagen i ELVIS 5.2 fungerar integreringen som vanligt.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131