VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Remisskonferenser

Gemensam utveckling mot god och nära vård

Färdplan - God och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ut på remiss. Nu kan du anmäla dig till remisskonferenserna!

Efter sommaren går reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal tillsammans med tillhörande överenskommelser ut till samtliga parter, Västra Götalandsreigonen och de 49 kommunerna, för möjlighet att komma med synpunkter.

Vi kickstartar remissperioden med tre konferenser som sätter dig in i innehåll, förändringar och nyheter.

16 och 23 september har ställts in och ersatts med 4 och 13 oktober.

De aktuella remisserna är:

  • Färdplan Nära vård
  • Hälso- och sjukvårdsavtal
  • Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland
  • Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  • Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
  • Överenskommelse om samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Målgrupp

Berörda politiker och tjänstemän från Kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Arrangör

VästKom och Västra Götalandsregionen

Senast publicerad