VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Konferens | Seminarier

En bild som visar illustrerade människor, unga och gamla, olika nationaliteter och en sitter i rullstol. Alla ser glada ut.

INBJUDAN till kommunerna

En digital konferens om God och nära vård samt nuläge kring revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med fokus på primärvårdsuppdraget.

Målgrupper:

  • Politiker och tjänstepersoner inom kommunerna.
  • Chefer, medarbetare och nyckelpersoner som har en aktiv roll i omställningen till en god och nära vård.

Medverkande

Anna Nergårdh - f.d. särskild utredare God och nära vård

Lisbeth Löpare-Johansson - Samordnare Nära vård, Sveriges kommuner och regioner - SKR

I Västra Götaland pågår nu arbete med att färdigställa remissförslag kring Färdplan - Länsgemensam strategi för God och nära vård och revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet, underavtal och överenskommelser. Remisserna för både färdplan – länsgemensam strategi för God och nära vård samt HoS-avtal, underavtal och överenskommelse skulle gått ut i april, men det behövs mer tid för dialog och förankring. Tiden för revideringsarbetet förlängs till september 2021.

Baserat på ny lagstiftning ska också Västra Götalandsregionen och kommunerna se över primärvårdsuppdraget med en utvecklad samverkan där personcentrerat förhållningsätt är grunden. Vi är mitt i en rörelse nationellt – omställning till God och nära vård!

Givetvis är konferensen kostnadsfri!


Innehåll

Inledning från respektive kommunalförbund

Foto Jeanette Andersson

Lisbeth Löpare-Johansson - SKR

Samverkan kring vård i hemmet

  • Dialog och tid för frågor
Foto Anna Nergårdh

Anna Nergårdh

God och nära vård samt med inriktning på en förändrad primärvård

  • Dialog och tid för frågor
Foto Jeanette Andersson

Maj Rom - SKR

Samverkan kring vård i hemmet

Medverkar 12 maj i Boråsregionen

  • Dialog och tid för frågor
Foto Jeanette Andersson

Jeanette Andersson VästKom

Nuläge Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård

Foto Angela Olausson

Angela Olausson VästKom

Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet

  • Dialog och tid för frågor


 

Konferenstillfällen

Länkknapp Fyrbodal 8 april
Orange länkbox Skaraborg 27 april
Turkos länkbox Göteborgsregionen 4 maj
Limegrön länkbox Boråsregionen 12 maj

Tekniska förutsättningar

  • God internetuppkoppling
  • Headset och mikrofon för frågor och dialog
  • Störningsfri omgivning och muteknapp!
  • Logga in i god tid


Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084