VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Konferenser | Seminarier

Vi anordnar ofta konferenser och seminarier tillsammans med olika sammanslutningar inom hälsa, vård och omsorg, både nationellt, regionalt och delregionalt. VästKom är en samverkansyta som hanterar inbjudningar och tar emot anmälningar samt administrerar ända fram till länkutskick.

Tekniska förutsättningar

  • God internetuppkoppling
  • Headset och mikrofon för frågor och dialog
  • Störningsfri omgivning och muteknapp!
  • Logga in i god tid


Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se