VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland pågår 2015-2017

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.

Under hösten 2021 är förslaget på Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser ute på remiss hos Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser finns att läsa på www.vardsamverkan.se


Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se