VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Egentest Covid-19 för medarbetare inom socialtjänst, vård och omsorg.

Det har varit en mycket lyckad implementering inom Västra Götalands län av egentester för medarbetare inom kommunal vård och omsorg, samt socialtjänst i samverkan med Västra Götalandsregionen.

I stort sett alla kommuner har nu startat upp med egentester för medarbetare. Totalt har 2497 egentester genomförts varav 96 prover är misslyckade. 354 provsvar visar positivt Covid-19 vilket ger i genomsnitt 15% positiva svar för Covid-19 smitta.

Avvikelser provtagning

  • Av de 96 misslyckade proverna är övervägande avvikelse att proven har läckt. Viktigt att medarbetaren som gör egentesten skruvar åt locken på provtagningsröret ordentligt. Säkerhetsmässigt är det ingen fara då det finns fler lager som skyddar i förpackningsrutinen.

Instruktion till medarbetare uppdaterad version 4

  • Det går nu att ha skyddad identitet i direkttest.se
  • Det är på gång med en film som instruktion till medarbetare, som kommer att publiceras inom kort

Ingen provtagning på helg eller röda dagar

  • Fortsätta dialog kring provtagning storhelger – ej några beslut kring det i dagsläget.

Vägledningen

Vägledningen uppdateras 18 maj, version 8 med:

Smittfrihet

Utifrån smittskyddsbladets rekommendationer

För mer information om smittbarhet se ”smittskyddsbladet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/05/covid-19-patient-200515.pdf Länk till annan webbplats.

Privata utförare – lokal rutin

Alla privata utförare, liksom kommunerna, måsta ta fram en lokal rutin. Större privata utförare kan ta fram en egen lokal rutin eller samordna sig med kommunens lokala rutin.

Vårdsamverkan Webben uppdatering

https://www.vardsamverkan.se/covid-19/provtagning-egentester/ Länk till annan webbplats.

 

2020-05-18

Anne-Marie Svensson Västra Götalandsregionen

Jeanette Andersson VästKom

Senast publicerad