VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VG2020

En gemensam strategi för tillväxt och utveckling

Västra Götaland 2020, VG2020, är en gemensamt framtagen strategi för tillväxt och utveckling av Västra Götaland. Strategin innehåll 32 utvecklingsområden som alla aktörer kan arbeta med.

Senast publicerad