VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vi söker dig - Delprojektledare | Införande ansvarig till Kommunal primärvård i projekt Millennium

Vill du tillsammans med övriga i projektteamet och länets 49 kommuner, driva införande av verksamhetssystemet Millennium som innebär Informationsutbyte mellan vårdgivare?

Vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö där vi hela tiden strävar mot att ligga i framkant vad gäller både teknik och kompetens. Vi vill vara en lärande organisation och ständig arbeta med förbättringar, därför är det naturligt att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Du blir del av en fantastisk kultur med vänliga, drivna och duktiga kollegor som är experter inom sina områden.

Uppdraget

Projekt Program Millennium, Informationsutbyte mellan vårdgivare, har som uppdrag att i Västra Götalands län företräda och samverka med kommuner och region i arbetet med informationsdelning mellan vårdgivare genom verksamhetssystemet Millennium.

Under 2024–2026 sker införandet av verksamhetssystem Millennium och projektteamet på VästKom behöver förstärkning av dig med kunskap och erfarenhet av kommunal primärvård. Rollen om Delprojektledare | Införandeansvarig av Kommunal primärvård innebär bland att bidra med kunskap och erfarenhet inom området kommunal primärvård i de sammanhang där området ska representeras genom att exempelvis:

  • Säkerställa kvalitet och förankring till kommunernas mottagarorganisationer.
  • Säkerställa att överenskomna metoder och verktyg används.
  • Informera berörda parter inom program Millennium om konsekvenser för kommunerna kopplat till införande.
  • Samverka med programmets implementeringsteam/införandeteam och säkerställa att det finns en samsyn mellan alla parter inför och under utrullningen.

Välkommen med din ansökan!

Senast den 15 april 2024 vill vi ha din ansökan och vi kallar till intervjuer löpande under ansökningstiden.

[ Läs mer om tjänsten här! Öppnas i nytt fönster.]

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se