VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Verksamhetsplan för VästKom 2021-23

Låt oss presentera VästKoms treåriga Verksamhetsplan som har fokus i vårt uppdrag. Vi har brutit ner våra fokusområden till periodens tre år och kommer under tiden att presentera våra aktiviteter för att nå våra mål.

Vårt Uppdrag

VästKom är en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götalands län.

VästKom ska företräda och biträda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor och förhandlingar med Västra Götalandsregionen samt med statliga och andra länsorgan.

VästKom ska på regional nivå företräda och samordna kommunernas intressen.

VästKom ska svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskaps-förändringar som berör kommunerna.

VästKom ska tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk för kommunal samverkan.

 

Läs den gärna i sin helhet via länken i bilden nedan!

 

Länk till VästKom Verksamhetsplan

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad