VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Tillförordnad VD för VästKom utsedd

VästKoms VD Ann-Charlotte Järnström lämnar sitt uppdrag den 31 oktober 2021 för en tjänst som ekonomidirektör i Västra Götalandsregionen. Den 1 november tillträder GR:s förbundsdirektör Helena Söderbäck tjänsten som tillförordnad VD, parallellt med sitt ordinarie uppdrag, fram till att en ny VD för VästKom är på plats.

För mer information och frågor kontakta Ann-Charlotte Järnström - ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad