VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Öppna dialogträffar – för dig som vill veta mer om digitala hjälpmedel i samverkan

Under september arrangerar projektet Digitala hjälpmedel i samverkan öppna dialogträffar på Teams.

Vid de digitala dialogträffarna berättar projektledarna om vad som pågår i projektet, vanliga frågor och svar och det finns möjlighet att ställa frågor. Ingen anmälan behövs utan det är bara att ansluta till mötet på Teams via sidan på vardsamverkan.se nedan.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad