VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nystart av programmet FVM med fokus på att utveckla Informationsutbyte mellan vårdgivare, Option 1

Förlängd ansökan till 15 augusti 2022

Under hösten nystartar programmet FVM med utvecklingsarbete och därför behöver vi stärka upp med fler Verksamhetsexperter.

Utvecklingsarbetet kommer att innebära en standardisering av vårdprocesser inom och mellan kommuner och i samverkan med VGR. Standardisering innebär att många kommuner behöver att anpassa och justera sitt arbetssätt, sina processer och kanske sitt förhållningssätt för att det ska fungera gemensamt.

Vi nu ett antal Verksamhetsexperter som har tid, möjlighet och ett engagemang att bidra med sin expertkunskap till utvecklingen.

Tiden för uppdraget sträcker sig från vecka 41 | 2022 till vecka 37 | 2023.

Utvecklingsarbetet pågår i olika 7-veckors cykler där din expertis behövs under tre dagar i vecka 3 och vecka 5. Du arbetar kvar hos din nuvarande arbetsgivare och med dennes godkännande avsätter du timmar för uppdraget i programmet FVM.

Känner du någon som skulle passa att bidraga med sin kunskap eller är du intresserad själv?

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad