VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Möjlighet att påverka innehållet på ert bolag Inera AB

Kommunerna i Västra Götaland är sedan något år delägare i Inera AB. Inera levererar nationella tjänster inom framförallt hälso- och sjukvård, mest känt är 1177.se.

För styrning/påverkan/dialog med Inera finns ett programråd för kommuner och ett för regioner. Varje län utser en företrädare som ska företräda kommunerna i länet och ansvara för dialogen sinsemellan. För Västra Götaland har Karl Fors, VästKom, utsetts.

Er kommun bjuds nu in att påverka genom ett nytt mötesforum. Vikten av att kommunernas tankar och funderingar kommer till programrådet kan inte nog understrykas och vi vill därför gärna prata med er om agenda och underlag för respektive möte.

Öppet programrådssamtal!

Dörren till vårt samtal står öppen vid sex tillfällen under hösten. Välkommen att delta, vi tror särskilt att kommande möten kommer vara intressant för de med perspektiven:

  • Nationella tjänster inom vård och omsorgsområdet
  • Infrastruktur och grundläggande förutsättningar för digital arkitektur
  • Nationella tjänster inom utbildningsområdet

Välkommen att bjuda in företrädare för kommunen via de möten som nås via nedan länk:

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad