VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Missade du Ledarforum FVM den 14 oktober?

Ledarforum FVM vänder sig till chefer som leder arbetet med att införa den nya, gemensamma vårdinformationsmiljön inom Västra Götaland - ett samarbete mellan VGR, privata vårdgivare och kommunerna.

Nu kan du se hela 2-timmars evenemanget i efterhand, se Ledarforum FVM - Vårdskiftet (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Så här såg programmet ut:

13-13:20 Våra insikter längs vägen – om partnerskap med invånaren i fokus

  • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör VGR
  • Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom

13:20-13:40 Så jobbar vi – förändrade arbetssätt kring FVM

  • Boel Mörck, samordningsansvarig FVM
  • Ragnar Lindblad, programägare FVM

Vad kommer att finnas med i de olika driftstarterna – en översikt

  • Erik Fernholm, projektledare, Standardisering och kliniskt innehåll (SOKI)

13:50-14:20 Patienter är med och utformar den nya vårdinformationsmiljön – vilka är nyttorna för patienter och anhöriga?

  • Cecilia Qwinth, projekt Patient som medskapare
  • Sara Afzelius, projekt Patient som medskapare

14:10-14:35 Stöd för chefen i förändringsarbetet – om aktiviteter och stödjande roller

  • Peter Häyhänen, regional utvecklingschef VGR

Reflektioner från verksamheten – om nyttor och utmaningar med FVM

  • Lotta Jonzén, verksamhetschef för hälso- och sjukvård och förebyggande, Lerums kommun
  • Jörgen Vennsten, verksamhetschef Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

14:35-14:55 Avslutning och frågestund

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad