VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Färdplan och uppdaterat Hälso- och sjukvårdsavtal ute på remiss!

Dokumenten är framtagna i samverkan mellan VästKom och Västra Götalandsregionen. I missiven beskrivs innehållet i färdplanen samt de förslag på förändringar som gjorts i HoS-avtalet med tilhörande överenskommelser.

Det går fortfarande att anmäla sig till Remisskonferenserna den 4 samt den 13 oktober genom länkarna nedan. Målgrupp; berörda politiker och tjänstemän från kommun och Västra Götalandsregionen.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad