VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ann-Charlotte Järnström blir ny direktör för VästKom

VästKom får ny direktör efter sommaren. Ann-Charlotte Järnström kommer närmast från Kungsbacka kommun där hon arbetat som kommundirektör i knappt sju år. Hon beskriver att den röda tråden i hennes yrkesgärning alltid har varit ett stort samhällsengagemang och betydelsen av ett gott ledarskap.

Tidigare har Ann-Charlotte Järnström verkat i Stockholmsregionen som kommundirektör i Vallentuna, ekonomichef inom landstinget och dessförinnan har hon en lång karriär inom SJ-koncernen.

- Drivkraften är att kunna bidra till ökad nytta av samlade resurser. I Kungsbacka har fokus varit att vårda och utveckla kvalitetskommunen Kungsbacka och det har handlat om allt ifrån en skapa hållbar tillväxt, ledarutveckling, arbetsplatskultur, bemötande och inflytande för invånarna och inte minst om digitalisering i syfte att effektivisera och förenkla för dem vi är till för, säger Ann-Charlotte Järnström och fortsätter:

- Jag är övertygad om att lösningen på många av de utmaningar vi har i samhälle och näringsliv kräver en högre grad av samverkan mellan olika sektorer. Frågorna är komplexa och hänger ihop vilket gör att vi behöver lösa dem tillsammans. Ska vi lyckas med välfärdsutmaningen så måste vi tänka nytt och kroka arm med varandra för att hitta mer hållbara lösningar i alla dimensioner då resurserna är ändliga. Jag ser framemot att kunna bidra i dessa frågor i mitt nya uppdrag som VD för Västkom.

- De samhällsfrågor som i hög grad intresserar mig är hur vi klarar framtidens hälso/sjukvård och omsorg hur vi ska nyttja digitaliseringens möjligheteter. Det kommer att ställa stora krav på omställning och samverkan och framförallt kommer vi att behöva tänka nytt och få människor att våga förändra beteenden och arbetssätt.

- Vi har i full enighet utsett Ann-Charlotte Järnström till ny direktör för Västkom, säger Ulf Olsson, ordförande i VästKom.

- Vi ser att Ann-Charlottes samlade kompetens, samhällsengagemang och tidigare erfarenheter på ett utmärkt sätt matchar de kvalifikationer vi söker för den person som ska leda och utveckla arbetet inom ramen för Västkoms uppdrag. Vi välkomnar Ann-Charlotte till sitt nya uppdrag!

Ann-Charlotte Järnström tillträder som direktör för VästKom i augusti/september i år.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad