VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Inbjudan till Chefsforum - Kvinnofrid

Inspirationsdag för dig som är beslutsfattare.

Digital konferens 9 december kl.08:30-15:30

Målgruppen är politiker och chefer inom kommunal verksamhet och hälso- och sjukvård | det civilia samhället samt medverkande myndigheter. Dagen riktiar sig även till strateger och utvecklingsledare med uppdrag i området Mäns våld mot kvinnor.

Inbjudan i sin helhet!öppnas i nytt fönster

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084