VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
SITHS & HSA

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring SITHS & HSA.

 

Nyheter

  • Uppgradering SITHS e-ID uppdaterad tidplan
    Under början av april tog Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) beslut om att utöka den dispens som givits för SITHS. Detta innebär att uppgradering kan fortgå även under hösten. Rekommendationen...

  • Förändrade förutsättningar gällande SITHS e-ID
    Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har utökat tiden för dispens för SITHS utifrån rådande situation med Covid-19. De förändrade förutsättningarna påverkar uppgradering SITHS e-ID. Arbete pågår...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad