VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Prenumerera på nyheter från VästKom.se

Avsluta eller ändra din prenumeration

Ange din e-postadress och välj "förändra prenumeration" för att se vilka prenumerationer som du har till den angivna e-postadressen.

För att avsluta prenumerationen klickar du ur den markerade rutan och väljer "förändra prenumeration".

Senast publicerad