VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Samverkan på nytt sätt för barn och ungas hälsa

Likvärdiga hälsokontroller för barn oavsett var man bor eller vilken skola man går i – det är målet för nytänkande samverkan mellan vårdgivaren Västra Götalandsregionen och den kommunala elevhälsans medicinska insats. Arbetet är gjort inom ramen för Programmet Millennium.

Medverkande:

  • Anna Lindelöf, processledare för Elevhälsan
  • Lars Gelander, barnhälsovårdsöverläkare i Regionhälsan

Likvärdiga hälsokontroller för barn oavsett var man bor eller vilken skola man går i - det är ämnet för Vårdpoddens senaste avsnitt. Hör mer om nytänkande samverkan mellan vårdgivaren Västra Götalandsregionen och den kommunala elevhälsans medicinska insats. Gemensamma rutiner ska bland annat öka patientsäkerheten.

Ett område som hittills saknat samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland, och med VGR som vårdgivare, är elevhälsans medicinska insats. Den ska enligt basprogrammet genomföra hälsokontroller för att barns hälsa och eventuella avvikelser ska upptäckas i tid, men hittills har det inte funnits några gemensamma rutiner för detta. I Västra Götaland omfattas ungefär 400 000 barn unga mellan sex och 20 år.

Gemensamma rutiner oberoende av system

Nu har de 14 kommuner som inom ramen för programmet FVM valt option 2 (stöd för elevhälsa) och VGR:s gymnasieskolor tillsammans med regionens hälso- och sjukvård tagit fram gemensamma rutiner för basprogrammet som talar om vad ska som göras och när. Arbetet är en del av förberedelserna inför att designa Millennium och därefter implementera systemet.

- Vårt mål är att sprida rutinen till alla 49 kommuner i Västra Götaland, säger Anna Lindelöf, processledare för elevhälsan inom i designarbetet. Det är viktigt att alla barn och ungdomar får de insatser som ingår i basprogrammet på ett likvärdigt sätt med hög patientsäkerhet. Den rutin som vi tagit fram är oberoende av system även om arbetet gjorts inom FVM.

Översyn även inom VGR som vårdgivare

Anna Lindelöf är till yrket medicinskt ledningsansvarig skolsköterska med många års erfarenhet inom elevhälsan. I Vårdpodden medverkar också Lars Gelander, barnläkare med lång erfarenhet från olika uppdrag och roller. Han är nu barnhälsovårdsöverläkare i Regionhälsan och medicinsk rådgivare i det regionala barnuppdraget som ska bidra till ökad samordning av barnhälsovården.

- I VGR har vi haft delvis olika bedömningsgrunder för de barn som elevhälsan remitterar för vidare utredning, säger Lars Gelander. Det har vi sett över nu. Det innebär också att vi ger lika besked till kommunerna om vilket underlag som behövs från elevhälsan för att vi ska kunna bedöma remisser. Det ger effektivare flöden och minskar antalet remisser som bollas fram och tillbaka.

Vårdpodden

Vårdpodden handlar om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Fokus är ämnen med koppling till FVM, framtidens vårdinformationsmiljö.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad