VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vi söker utvecklingsinriktade personer i våra kommuner som kan hjälpa till med Framtidens VårdinformationsMiljö, FVM

VästKom söker flera medarbetare för längre och kortare uppdrag, som vill vara med och anpassa det nya moderna IT-systemet för vårdens alla olika processer.

Västra Götalandsregionen har nu tecknat avtal med Cerner Sverige AB om att införa ett nytt modernt IT-stöd för vårdens alla olika processer. Systemet heter Millenium och alla våra kommuner finns med i upphandlingen genom ett antal s.k. optioner vilket innebär att kommunerna kommer att få få möjlighet att ansluta sig till det nya kärnsystemet i olika omfattning. Systemet kommer att erbjuda olika funktioner för informationsdelning mellan huvudmännen och privata vårdgivare.

Vi efterfrågar nu medarbetare i kommunerna som vill vara med och utforma och anpassa systemet till våra kommunala verksamheter. Det gäller sakkunniga ämnesexperter inom vård och omsorg, inkl. elevhälsan. Vissa uppdrag kan vara korta och väl avgränsade, andra på lite längre sikt och med bredd i uppgifterna.

Vi kommer att behöva en basbemanning till vårt Samverkanskontor som ska etableras och där är det uppdrag som varar ett eller två år med eventuell förlängning. Vi ser helst att vi kan hyra in personal från våra kommuner och/eller kommunalförbund genom avtal om tjänsteköp. Om det inte går blir det fråga om anställningsavtal hos VästKom. I dagsläget har vi inte helt klart med arbetsplatser/lokalisering men ambitionen är att man också lokalmässigt ska vara en del av FVM-teamet hos VGR.

Läs mer om de olika uppdragen nedan eller i pdf-filen till höger!

Intresseanmälan och ytterligare information

Du som är intresserad skickar en intresseanmälan där du anger vilket uppdrag det gäller, se nedan eller i bilagan till höger. Beskriv kortfattat din utbildning och erfarenhet och andra egenskaper som du vill framhålla.

Skicka din intresseanmälan senast den 25 januari 2019 till info@vastkom.se. Urval sker löpande så vänta inte för länge.

Ytterligare information lämnas av:
Thomas Jungbeck, 072-707 45 50, thomas.jungbeck@vastkom.se
Karl Fors, 072-566 30 70, karl.fors@vastkom.se

1. Programansvarig, heltid.

Som programansvarig leder du det kommunala FVM-arbetet arbetet tillsammans med din motsvarighet i VGR. Du ansvarar för teamet på programkontoret och ser till att mål uppfylls och verksamhet genomförs enligt programplanen. Du deltar som representant för kommunerna i FVM:s programledning. Heltidsuppdrag under 2019-2020.
En lämplig kandidat har mycket god kunskap om kommunal vård och omsorg, är kommunikativ och gillar att leda. Du har ett strategiskt synsätt och är samverkansorienterad. Du måste ha god erfarenhet av förändringsprocesser. Resor
förekommer.

2. Ansvarig för HSL-arbetet enligt optionerna 1 och 3, heltid.

Denna person arbetar med att ta ett helhetsansvar och förbereda våra kommuner för införandet av option 1 som handlar om vårdens övergångar mellan huvudmännen. Alla kommuner kommer att beröras av detta. Till detta kommer ansvar för förberedelser för och stöd till de kommuner som har option 3 som handlar om verksamhetssystem för kommunal hälso- och sjukvård. Du som är intresserad måste ha stor erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och gilla utvecklingsarbete och digitalisering. Heltidsuppdrag under 2019-2020.

3. Ansvarig för option 2 – elevhälsa, deltid 50%.

Du kommer att arbeta med ett helhetsansvar för elevhälsans perspektiv och att förbereda och stödja våra kommuner för införandet av option 2, elevhälsa. Millenium kommer att erbjuda en funktion som kan liknas vid ett verksamhetssystem för elevhälsa och där man kommer att kunna dela information med VGR på ett modernt sätt. Du ska också medverka till att bygga en stödstruktur/nätverk för elevhälsofrågor i Västra Götaland.

Vi bedömer att omfattningen på denna tjänst kommer att vara deltid, 50%, inledningsvis under 2019 med eventuell förlängning beroende på hur intresset från våra kommuner är. Utbildning och erfarenhet från elevhälsans medicinska insats är en självklarhet och ett strategiskt synsätt och intresse för utveckling och digitalisering är nödvändigt.

4. Teknikansvarig FVM.

Vi behöver en person som kan ta ett helhetsansvar och rent tekniskt förbereda våra kommuner för en anslutning till Millenium. Du ska se till att kommunerna har alla tekniska förutsättningar klara när det är dags för implementering av nytt system Det kommer att krävas möjligheter att dela information mellan huvudmännen och du ska medverka till det finns tillgång till system och informationsmängder som huvudmännen behöver. Integrationslösningar och migrationer är frågor som finns på agendan. Detta är ett heltidsuppdrag under 2019 med eventuell förlängning.

5. Informatikansvarig FVM.

Detta uppdrag handlar om ett helhetsansvar för informatik/termer och begrepp som i det kommunal perspektivet måste överensstämma med FVM-programmets arbete. Det gäller att möjliggöra informationsutbyte mellan huvudmännen och där termer och begrepp finns definierade. Standardisering och kliniskt innehåll. Detta är ett heltidsuppdrag under 2019. Kunskap och erfarenhet av vård och omsorg samt intresse för informatikfrågor är nödvändigt.

6. Kommunikatör FVM.

Detta uppdrag handlar om att se till att våra kommuner får löpande bra information om hur utvecklingsarbetet med FVM går. Olika kanaler för kommunikation ska användas och presentationsmaterial i olika former ska produceras. Kunskap och erfarenhet av vård- och omsorgsverksamhet är meriterande och du har god erfarenhet av modern kommunikation till olika målgrupper. Vi bedömer att detta är ett deltidsuppdrag på 50% under inledningsvis 2019 med eventuell förlängning.

7. Ämnesexperter inom kommunal hälso- och sjukvård och elevhälsa.

Vi kommer att behöva hjälp av personer som är intresserade av att delta i mindre, kortare uppdrag inom ramen för FVM. Det kan vara att ingå som kommunal representant i en arbetsgrupp för ett specifikt uppdrag eller kunna vara en resurs för avstämning och kvalitetskontroll av olika frågor. Gillar du utvecklingsfrågor och vill följa arbetet i FVM så hör av dig till oss.

Välkommen med din intresseanmälan!

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad