VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vi behöver hjälp att verifiera Begreppssystem hälso- och sjukvård

Informatikprojektet inom FVM behöver hjälp att verifiera begreppssystem hälso- och sjukvård utifrån kommunernas verksamhet inom vård och omsorg samt elevhälsa.

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) har arbetat fram ett begreppssystem för hälso-. och sjukvård. Begreppssystemet är nu i version 1.0 och är under utveckling. En del i detta är att verifiera den utifrån kommunernas verksamhet inom den kommunala hälso- och sjukvården och elevhälsans medicinska del. Välkommen att medverka vid två möten för att verifiera begreppssystemet. Datum är 6 och 19 februari.

Målgrupp:MAS, MLA, systemförvaltare eller har ansvar för dokumentation

Inbjudan gäller alla kommuner oavsett vilka optioner ni har möjlighet att avropa. 

Information och anmälan

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad