VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utbildning i att leda digital transformation

Göteborgsregionen bjuder in till ett tredagars intensivt kunskapslyft, för transformationsledare i offentlig sektor. Utbildningen genomförs i samarbete med DigJourney och riktar sig till nyckelpersoner och chefer.

När komplexiteten är stor och möjligheterna många är det svårt att veta var fokus och resurser bör läggas i digitaliseringsarbetet. DigJourney har utvecklat en metodik kring digital transformation och ligger bakom boken ”Att leda digital transformation” som har sålt i mer än 9 000 exemplar i Sverige. Syftet med metodiken är att underlätta för ledningsgrupper och förändringsledare att ta kommandot i digitaliseringen och att ge arbetet med digitalisering en tydlig struktur med handfasta råd och rekommendationer. Arbetsmetodiken stödjer organisationer i sitt arbete med digitalisering och hjälper till att stärka både befintlig verksamhet och att utveckla nya digitala färdigheter. Metodiken används idag i över hundra svenska organisationer.

För mer information om program och länk för anmälan klicka härlänk till annan webbplats

OBS! Endast ett begränsat antal platser

Publicerad 2019-03-04

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084