VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Pris för årets "IT-person 2014"

KommITS, en mötesplats för kommunala IT-frågor delade under kvällen den 29 april ut priset ”Årets IT-person 2014”. Priset gick till Joakim Svärdström, nuvarande regionutvecklingschef på Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund samt tidigare länssamordnare på VästKom med följande motivering.

Årets IT-person 2014 nomineras för sitt engagemang att skapa både organisation och delaktighet i samverkansarbetet mellan de 49 västsvenska kommunerna och Västra Götalandsregionen. Idag finns det en gemensam förvaltningsorganisation (GITS), styrgruppsorganisation (SITIV), kommunal gemensam styrning/beredning bland de 49 kommunerna (ALVG) och IT- och eSamordnare på Kommunalförbundsnivå. Denna fungerande organisation hade inte kunnat komma till stånd om inte Årets IT-person med sitt engagemang och oförtröttliga sätt att jobba och inte ge sig när det gäller att få så många parter att gå åt samma håll. Organisationen har nu funnits i några år och det syns hur väl detta nu kommer att fungera och vara den som driver verksamhetsutveckling med hjälp av IT och samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och Västra Götalandsregionen framåt.

Stort grattis till utmärkelsen!


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad