VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nytt webbstöd för Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete på kunskapsguiden.se

Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete är ett webbstöd för dig som arbetar inom vård och omsorg och som ansvarar för eller ska ta fram processer i kommunens ledningssystem. Stödet visar vilka delar som är viktiga att arbeta med när det gäller att kvalitetssäkra insatsen trygghetslarm i ledningssystemet.

Att implementera ny teknik som en naturlig del av verksamheten innebär utmaningar. En sådan utmaning handlar om att arbeta systematiskt med kvalitet i sitt ledningssystem.

Trygghetslarm är ett exempel på en insats och som består av både en teknisk
produkt och av en omsorgstjänst som tillsammans ska leda till en trygg miljö och
en omsorg av god kvalitet.

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbaserat stöd som ska vara en hjälp till kommuner och enskilda verksamheter att komma igång med att kvalitetssäkra den teknik som erbjuds som insatser i socialtjänsten. Stödet visar vilka delar som är viktiga att arbeta med när det gäller att kvalitetssäkra insatsen
trygghetslarm i ledningssystemet.

Webbstödet vänder sig till dig som är chef eller utvecklingsledare och kvalitetsutvecklare inom vård och omsorg och som ansvarar för eller ska ta fram processer i kommunens ledningssystem.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad