VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nuläge och kommande aktiviteter 3R/FVM

Västra Götalandsregionen driver projektet Framtidens vårdinformationsmiljö i det så kallade 3R-samarbetet med Stockholms läns landsting och Region Skåne. Projektets första fas som kommunerna varit engagerade i närmar sig sitt slut.

Flera kommunföreträdare i Västra Götaland och Stockholm har varit inblandade i det så kallade patientscenarioarbetet. Resultatet av arbetet kommer publiceras och offentliggöras ur ett övergripande perspektiv. Därefter kommer de krav som framkommit i arbetet ligga till grund för den kommande upphandlingen av ett kärnsystem och den struktur kärnsystemet ska verka inom.

I dagsläget är kommunerna inte en del av den kommande upphandlingen av kärnsystem. Vi är dock starkt berörda av den miljö som kärnssystemet ska verka inom. Exempelvis genom samordnad vård- och omsorgsplanering men också i övrigt nutida och framtida behov av kommunikation och meddelandehantering mellan parterna.

 

3R/FVM

Lite förenklat delas arbetet i 3R/FVM in i tre delar. Verksamhet, informatik och teknik. I områdena informatik och teknik är fortsatt arbetet i planeringsfas. Uppdrag och grupper skapas och vi kan fortsatt se att kompetens från kommunerna kommer kunna förädla och vara en viktig förutsättning även i sakområdena informatik och teknik.

Vi kommer i ett senare skede återkomma mer precist med vilken kompetens som efterfrågas till det fortsatta arbetet. Andemeningen med denna information är att ge en kort nulägesbeskrivning samt ge möjlighet redan nu till en egen intresseanmälan (se kontaktuppgifter till höger) för dig som idag arbetar med informatik/teknik.

Den 7 april kommer en ”Open Day” anordnas i Göteborg. På detta tillfälle kommer en fördjupad information av 3R/FVM att ges. Håll utkik efter denna inbjudan.

Se också: www.vastkom.se/fvm Länk till annan webbplats.

Med vänlig hälsning

Karl Fors
VästKom

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad